Statut

From Bucharest Student Chapter

Jump to: navigation, search

Contents

               STATUTUL BSC 

SECŢIUNEA I: Afilierea

 • Articoul 1

Pentru a se afilia un chapter trebuie să aibă cel puţin 9-15 membri.

 • Articolul 2

Numele acestei organizaţii va fi Bucharest Student Chapter of the AAPG (BSC)

SECŢIUNEA II: Membri

 • Articolul 1:

Orice student este eligibil pentru a deveni membru. Statutul de membru este valabil pe perioada studenţiei şi este condiţionat de plătirea taxelor anuale.

 • Aricolul 2

Membrii BSC pot fi membri AAPG. Există patru categorii de membri:

- AAPG student member

- AAPG Junior Members: orice absolvent în geologie sau ştiinţă conexă, care lucrează în explorare geologică, cercetare sau învăţământ.

- AAPG Active Member: dacă este încă student sau dacă este asistent ori preparator

- AAPG Associate Members: poate fi inclus în student chapter dacă certifică faptul că este student urmând să obţină o diplomă în ştiinţele pământului.

 • Articolul 3

Un chapter deja format poate accepta drept membri studenţi de la alte facultăţi care nu au un student chapter dacă:

- întrunesc cerinţele de la articolul 2

- participă la cel putin o sedinţă a chapterului la trei luni în timpul anului universitar

- facultatea de provenienţă este la cel mult 30 mile distanţă.

SECŢIUNEA III: Taxe

 • Articolul 1

Taxele vor fi stabilite anual de către AAPG în concordanţă cu regulile organizaţiei şi sunt plătibile la 1 Iulie în fiecare an.

 • Articolul 2

Dacă un student nu plăteşte pentru un semestru nu va mai avea drept de vot în cadrul chapter-ului. După un an va fi exclus din organizaţie.

 • Articolul 3

Comitetul AAPG Student Chapter poate supune aprobării plătirea de taxe speciale de către membri.

 • Articolul 4

BSC poate decide să aibă taxe locale.

 • Articolul 5

AAPG va face pentru BSC rabat de 25 $ pentru 9-25 membri iar pentru grupuri mai mari de 25 membri se va acorda încă 1$/membru. Rabatul va fi făcut în jurul datei de 15 Decembrie.

SECŢIUNEA IV: Sponsorul din facultate

 • Articolul 1

Organizaţia va avea cel puţin 1 sponsor (profesor care garantează calitatea de student a fiecărui membru) din facultate.

 • Articolul 2

Sponsorul din facultate sau co-sponsorii trebuie să fie AAPG Active Members

 • Articolul 3

Sponsorul din facultate sau co-sponsorii vor fi aleşi la întâlnirile de la sfârşitul primăverii şi vor servi pentru un an începând cu semestrul din toamnă.

 • Articolul 4

Sponsorul sau co-sponsorii trebuie să accepte poziţia şi responsabilităţile implicite înainte de a fi nominalizat pentru alegere.

SECŢIUNEA V: Funcţionarii

 • Articolul 1

Funcţionarii organizaţiei vor fi preşedintele, vice-preşedintele, secretarul, trezorierul şi fostul preşedinte şi vor forma Comitetul Executiv al grupului.

 • Articolul 2

Funcţionarii vor fi aleşi la întâlnirile de la sfârşitul primăverii şi vor servi un an începând din toamnă.

 • Articolul 3

Funcţionarii nu îşi pot succede lor înşile în aceeaşi funcţie, dar sunt eligibili pentru altă funcţie.

 • Articolul 4

Fostul preşedinte are in principal rol consultativ si nu are drept de veto in deciziile comitetului executiv.

 • Articolul 5

Cu excepţia preşedintelui, posturile rămase libere din diverse motive pe parcursul uni an vor fi ocupate de alte persoane. Aceasta se va face la prima întâlnire programată.

SECŢIUNEA VI: Îndatoriri ale funcţionarilor

 • Articolul 1

Preşedintele va prezida toate întâlnirile organizaţiei şi ale comitetului executiv. Preşedintele va stabili ordinea de zi a întâlnirilor. Toate celelalte îndatoriri executive nemenţionate aici vor fi responsabilitatea preşedintelui.

 • Articolul 2

Vice-preşedintele îşi va asuma îndatoririle preşedintelui în absenţa acestuia şi îl va înlocui.

 • Articolul 3

Secretarul va păstra o evidenţă a tuturor subiectelor discutate la întâlnirile comitetului executiv.

 • Articolul 4

Trezorierul va avea o înregistrare completă a tuturor veniturilor şi cheltuielilor organizaţiei şi va achita toate chitanţele autorizate de preşedinte sau de comitetul executiv. Trezorierul va face un raport anual pentru comitetul executiv, raport ce nu va fi confidenţial pentru membrii BSC.

SECŢIUNEA VII: Activităţi

 • Articolul 1

Organizaţia va avea cel puţin o întâlnire lunară în timpul anului scolar.

 • Articoul 2

Activităţile BSC sunt sub controlul comitetului executiv. Comitetul constă din funcţionarii aleşi plus fostul preşedinte şi sponsorul din facultate. Comitetul executiv va avea o şedinţă înainte de întâlnirea lunară a grupului.

 • Articolul 3

Vor fi trei comitete: program/publicitate, excursii de teren, primire de noi membri. Şefii comitetelor vor fi numiţi de preşedinte şi vor fi prezenţi la întâlnirile comitetului executiv.

 • Articolul 4

Preşedintele poate numi la nevoie alte comitete speciale.

 • Articolul 5

Toate cărţile, materialele şi banii vor fi lăsaţi în posesia sponsorului sau co-sponsorilor din facultate în timpul vacanţei de vară.

SECŢIUNEA VIII: Cvorum

 • Articolul 1

Cvorumul la orice întâlnire a membrilor va fi de cel puţin o treime din membri şi cel puţin unul din funcţionarii aleşi.

 • Articolul 2

Cvorumul comitetului executiv este de trei.

SECŢIUNEA IX: Rapoarte

 • Articolul 1

BSC va trimite două rapoarte către AAPG. Primul raport ce trebuie trimis în decembrie va conţine comitetul executiv, şefii comitetelor şi lista membrilor organizaţiei de la data de 1 Decembrie. Al doilea raport, expediat la sfârşitul anului universitar, va rezuma activităţile organizaţiei pe anul respectiv, conţinând un sumar al bugetului organizaţiei şi lista funcţionarilor aleşi pentru anul următor.

 • Articolul 2

Neexpedierea primului raport către AAPG până la sfârşitul lui Decembrie va consta în anularea rabatului către BSC.

 • Articolul 3

Neexpedierea raportului final până la sfârşitul anului universitar va duce la plasarea organizaţiei într-o perioadă de probare. Orice chapter aflat în probare care nu reuşeşte să expedieze cele două rapoarte în termen îşi va pierde afilierea la AAPG.

SECŢIUNEA X: Amendamente

 • Articolul 1

Orice organizaţie poate cere AAPG să modifice regulamentul propunând în scris modificările.

 • Articolul 2

Aceste reguli vor fi amendate prin votul a două treimi din chapter-ele studenţeşti la întâlnirea anuală programată de AAPG. Trebuie ca amendamentul să fie trimis în scris cu cel puţin două luni înainte de întâlnire.

 • Articolul 3

AAPG trebuie să aprobe amendamentele.


Înapoi la pagina principală

Personal tools