Platforma
University of BucharestUniversitatea Bucuresti Facultatea de Geologie & Geofizica Facultatea de Fizica
 

Organizare

Obiective

Laboratoare

Aparatura

Programe

Publicatii

Contact

 


English

 
 

Programe de formare și cercetare

Plan 2008

FORMARE

Prin organizarea acestei platformei se asigură o infrastructură care le oferă studențiilor posibilitatea de a efectua măsuratori, analize, modelari atât în faza cercetărilor de laborator cât și a celor de teren. In felul acesta programele de master și doctorat se vor alinia la structurile europene unde activitatea de cercetare a studenților se desfăsoară majoritar în universitățile organizatoare a unor astfel de programe.

Schema

In prezent Platforma asigură acest suport pentru programele din cadrul scolilor Masterale si de Doctorat din cadrul Facultății de Fizică și a Facultății de Geologie si Geofizică. In viitor, Platforma este deschisă colaborării cu alte programe de masterat, doctorat sau postdoctorale interesate în studiul fenomenelor naturale, influențelor atropice asupra mediului, tehnologiilor pentru păstrarea și reabilitarea mediului, influența variabilității fenomene naturale asupra biosferei, etc.

Strategia de dezvoltare


CERCETARE

Programele de cercetare ale platformei acoperă o tematică largă: de la studiul atmosferei la procese în interiorul Pământului, de la Tectonica Globală la rolul nanoparticulelor în mediu, de la modificări naturale la influențe antropice asupra mediului.

Aceste programe sunt structurate pe termen lung pe trei module mari:

Modulul 1: Observarea prezentului (observare este utilizat in sensul de măsurare și experiment)

Modulul 2: Reconstrucția trecutului din înregistrarile geologice

Modulul 3: Modelarea proceselor și validarea lor

Alegerea acestor trei module reflectă natura complexă a științelor despre Pământ. Relația între prezent și trecut, într-un mod calitativ, a fost întotdeauna în centrul științelor despre Pământ. Dezvoltarea capacitatilor de masurare, analiza si putere de calcul permite in acest moment ca aceasta relație să fie abordată în mod cantitativ. Progresele principale care sunt așteptate în acest moment din punct de vedere calitativ și cantitativ în cunoasterea Pamantului sunt la interfața dintre modelare și experiment/observare unde ipotezele științifice se confruntă cu realitatea. In viitor aceasta integrare între “observare, modelare, cuantificarea proceselor, optimizare și predictie” este de așteptat să fie sursa principală de inițiere pentru dezvoltarea de noi concepte fundamentale.

Membrii platformei au participat la proiecte de cercetare naționale (CNCSIS, PNCDI, CEEX, PNII) si 12 proiecte internaționale finanțate de German Research Foundation, Fonds National Suisse, FP5, FP6, NATO, ISES sau bilaterale.

Strategia de dezvoltareComentarii si intrebari despre aceasta pagina la Cristian Panaiotu panaiotu@geo.edu.ro